bg_all_pages
Skrivebord i skyen

Skrivebord i skyen passer for bedrifter som ønsker å ha maksimal fokus på egen forretning med gjerne èn eller flere applikasjoner og databaser. Tjenesten inkluderer fysisk sikring av servermiljø, telefonsupport, backup og brannmur. Kombinasjonen av betydelig kompetanse og kontinuerlig overvåkning av driften, sikrer en høy driftskvalitet og tilretteleggelse for maksimal oppetid.

Sikkert og ressursbesparende

Stadig større krav til fleksibilitet og sikkerhet gjør at flere bedrifter ser verdien av å sette ut driften av sine dataservere til en dedikert tjenesteleverandør. Som leverandør holder vi infrastrukturen som server, operativsystem, nettverk, brannmur og sikrer at systemene er oppe å kjører og at du som bruker har tilgang. Vi tar også fult ansvar for backup og oppdateringer av sikkerhetspatcher. Du som bruker har fokus på din bedrift og bruk av applikasjonene til de formålene dere trenger dem til. På denne måten kan bedriften sikre seg mot driftsstans eller datatap og kun fokusere på egen kjernevirksomhet.

Applikasjonsportefølge

Som driftsleverandør kan vi tilby de fleste applikasjoner som kunden ønsker, men vi vil alltid komme med en anbefaling om det vil være fornuftig å kjøre dette på terminalserver.

Fordeler

  • Ingen investering i programvarelisenser*
  • Ingen kostnader hver gang det kommer en ny oppgradering*
  • Leie tilgang til de applikasjonene i den tidsperioden du har behov for
  • Forutsigbare faste utgifter per bruker/mnd
  • Fokuserte medarbeidere som ikke hindres i sitt arbeid av manglende oppgraderinger
  • Alltid tilgang til dine applikasjoner online
  • Umiddelbar utrulling av nye applikasjoner ved behov

Kontakt oss i dag!